מי אכל לי את הפנסיה? הפרמטרים המשפיעים על גודל

כשבונים תיק פנסיוני, במחשבה על העתיד, יש כמה פרמטרים בעלי השפעה רבה על גודל החיסכון הפנסיוני שיקבל בעל התיק בגיל הפרישה. נהוג "להאשים" את דמי הניהול, התשלום אותו גובה הגוף המנהל את התיק הפנסיוני עבור הלקוח, בנגיסה בכספי הפנסיה, אך למען האמת הוא רק אחד האחראים על גודל החיסכון הפנסיוני בין פרמטרים משמעותיים נוספים:

גיל כניסה לפנסיה: גודל הפנסיה של אדם שהתחיל לחסוך לפנסיה בגיל 25 יהיה גבוה יותר באופן משמעותי מגודל הפנסיה של אדם שהתחיל לחסוך בגיל 35. לדוגמה: אדם שהתחיל להפריש כסף ולחסוך בגיל 25, ומשכורתו הפנסיונית (חלק השכר המופקד בתוכנית הפנסיונית מתוך משכורת הברוטו) היא 8,000 ש"ח, יגיע בגיל הפרישה לפנסיה של כ-8,600 ש"ח. אם התחיל לחסוך את אותו סכום בגיל 35, יגיע בגיל הפרישה לפנסיה של כ-5,100 ש"ח, ואם יתחיל לחסוך בגיל 45, יגיע בגיל הפרישה לפנסיה של כ-2,700 ש"ח.

הכיסויים הביטוחים: בכספים המופרשים לחיסכון הפנסיה מגולמים כמה ביטוחים חשובים ונדרשים, למשל ביטוח חיים, פנסיית שארים, אובדן כושר עבודה/פנסיית נכות. יחד עם זאת, יש לבדוק במועדים קבועים אם נדרש עדכון הכיסויים הקיימים ואם הם עדיין תואמים את צורכי בעל החיסכון. תשלום על ביטוחים מיותרים מקטין את הסכום הנצבר בחיסכון הפנסיה.

משיכת פיצויים: חלק הפיצויים בכספים המופרשים לפנסיה הוא כ-40%. בכל פעם שעובד בוחר למשוך פיצויים המגיעים לו בתום העסקתו (בגין פיטורים או התפטרות), הוא גורם להקטנת הפנסיה שלו בצורה משמעותית.

הגדלת הפרשת העובד: עובד מפריש בדרך כלל 6% ממשכורתו לטובת החיסכון הפנסיוני האישי שלו. קיימת אפשרות להגדלת הפרשת העובד עד 7% מהמשכורת, דבר העשוי להגדיל את הפנסיה (קיימת אפשרות להגדלת הפרשות המעסיק, אבל הוא לא מחויב לעשות זאת).

מסלולי השקעה: החוסך יכול לבחור את מסלול ההשקעה שהכסף יושקע בו, ולמרות זאת רוב החוסכים נמצאים במסלול הכללי. בחירה נכונה של מסלול ההשקעה עשויה להגדיל את החיסכון.

חשוב לדעת כי הפנסיה היא תוכנית אישית ומותאמת לכל אדם באופן פרטני. חשוב לבחון את תוכנית הפנסיה כל תקופה ולבצע את ההתאמות הנדרשות. תכנון נכון של הפנסיה לאורך שנות העבודה יביא אתכם לפרישה ברווחה ובכבוד.

אשמח לייעץ ולעזור לכם בקבלת החלטות בנושא היציאה לפנסיה וגמלאות.

אשמח שתצרי איתי קשר

דילוג לתוכן